De crisis is de praktijk

shapeimage_23

Hoe onrechtvaardig kan de crisis zijn

Als lid van de raad van toezicht van ORION, de overkoepelende stichting waar het speciaal en voorgezet speciaal openbaar onderwijs in Amsterdam onder valt, hebben we helaas te maken met het zeer onrechtvaardige beleid van het huidige kabinet. Het gaat om wat men Passend Onderwijs noemt. Speciaal onderwijs houdt zich bezig met de opvang van mensen met een beperking. Die beperking kan fysiek zijn maar ook intellectueel.

Hoe het ook zij, de voorzieningen voor deze categorie medelanders is de afgelopen jaren al zo uitgekleed dat voor een aanzienlijk aantal van hen speciaal onderwijs ongeveer de laatste strohalm is waar ze nog enigszins een maatschappelijke nuttige plek kunnen proberen te vinden. De plannen rond passend onderwijs slaan in veel gevallen de basis weg onder de hun functioneren. Het wegsnijden van 300 miljoen maakt dat de crisis wel op een zeer onrechtvaardige manier wordt afgewenteld op hen die het toch al zo moeilijk hebben. En dat terwijl er kapitalen worden weggegooid in een absoluut kansloze missie in Afghanistan, om van de geldverspilling rond de JSF maar helemaal te zwijgen. Daar worden alleen maar de verkeerde Amerikanen rijk mee.

Is het nu zo moeilijk om eerst eens een uitspraak te doen over de uitgangspunten rond speciaal onderwijs? Ja, daar is ook best wat bezuiniging te halen, maar eerst nadenken en dan bepalen welke bezuiniging er kan worden gerealiseerd. Niet andersom, wat nu praktijk blijkt te zijn.


De lofoten in Noorwegen zijn een bijzondere plek
om te genieten van de middernachtzon.
Deze foto is genomen rond middernacht.
Lager kwam hij niet, de zon.