Schrijven om …

shapeimage_25

Waar schrijven we voor, om te bewijzen of om effect te hebben?

Binnen de universitaire wereld ligt de focus sterk op wetenschappelijk schrijven. Wetenschappelijk schrijven is wat mij betreft iets als ‘ bewijsbaar, traceerbaar, ontwikkelend schrijven’.

De logica in de ontwikkeling van de gedachtegang moet kunnen worden gevolgd, het moet traceerbaar zijn waar de gedachtegang op is gebaseerd en de logica moet bewijsbaar juist zijn en daarom moeten de resultaten reproduceerbaar zijn.

Documenten zijn daarmee vaak strak gestructureerd, volgens een redelijk strak tekstschema dat dikwijls neerkomt op  (1) aanduiding waarom het onderwerpsgebied interessant is (2) wat is de centrale vraag (3) wat is het redeneer pad en (4) tot welke conclusie komt de auteur op basis van die redenering.

Over het algemeen zijn documenten die zo zijn geschreven dan ook lang, saai en dikwijls niet echt verrassend.

In het licht van de rigor – relevance discussie binnen de wetenschap weegt de rigor (zuiver wetenschappelijk denken) component dikwijls zwaarder.

In een maatschappelijke context is echter noodzakelijk dat er effectief wordt geschreven. Vanuit een relevance (het moet wat betekenen) oogpunt is effectief schrijven veel belangrijker. Het gaat er daarbij om hoe je effect bereikt met je geschriften.

Effectief schrijven vergt een andere aanpak dat wetenschappelijk schrijven. Binnen universitaire opleidingen is effectief schrijven geen onderwerp waar aandacht aan wordt besteed. Binnen organisaties is effectief schrijven echter veel belangrijker dan wetenschappelijk schrijven.

Er wordt over deze manier van schrijven nogal denigrerend gedaan. Vaak spreekt met dan over een A4tjes cultuur, met alle negatieve co-notaties van dien.

In een masterclass die ik samen met mijn bovenbuurman Felix Wilbrink heb georganiseerd, hebben we  juist op effectief schrijven de aandacht gericht. Centraal thema in de masterclass was daarbij dan:

Uitgaande van je wens daadwerkelijk iets te willen bereiken, welke eisen/regels gelden dan ten aanzien van te produceren teksten.


Net boven Newcastle ligt aan de oostkust van Schotland
dit kasteel. De naam weet ik even niet meer.
Toen ik er langs kwam had ik het nauwelijks gezien.
In de mist is het een  bijzonder beeld dat goed past bij
het onderwerp van deze pagina. Het is niet altijd
even duidelijk waar  we over schrijven 🙂