Operationeel IM

shapeimage_31

Operationeel Informatiemanagement

Doelgroep : medewerkers informatie en organisatie op uitvoerend niveau

Werknemers die op operationeel gebied werkzaam zijn op het vlak van Informatiemanagement, zoals functioneel beheerders, operationeel beheer en senior IM-project medewerkers, krijgen vaak te maken met onbegrip bij de eindgebruikers binnen de organisatie met betrekking tot het belang van informatie en communicatie. De bron voor deze miscommunicatie is dikwijls gelegen in het verschil in vocabulaire die IM-medewerkers bezigen in hun relatie tot andere organisatie-medewerkers.

Het aanleren van een nieuwe – op communicatie rond IM gerichte – vocabulaire die aansluit bij de Amsterdams Informatiemanagement benadering (het negenvlak) zoals die op middelmanagement gebied wordt gehanteerd, biedt de medewerkers de mogelijkheid om meer volwaardig met de business in gesprek te raken. De hieraan gerelateerde cultuur en gedragselementen komen in de opleiding hierop afgestemd aan bod. Op die manier winnen de cursisten aan weerbaarheid in de dynamiek van de organisatie.

De eindtermen zoals die in de opleiding worden nagestreefd zijn de volgende:

  1. De cursist heeft zicht op zijn eigen sterkten en zwakten in relatie tot zijn positie in de organisatie,
  2. Hij/zij is gesprekspartner van de eindgebruiker en het IM-middelmanagement,
  3. En heeft zicht op zijn rol binnen het proces van veranderen en aanpassen.

Opleiding: 10 halve dagen (in verband met spanningsboog die van de doelgroep verwacht mag worden).

Cursusopzet: Opleiding vormgegeven rond een door de studenten uit te voeren casestudy. De theoretische invulling is gerelateerd aan de fasering van de opdracht.


Een vast tripje de afgelopen jaren is naar Portugal
waar we te gast zijn bij Vincent en Janine.
In hun tuin staan de mooiste bloemen.
Vraag me niet wat het is, maar mooi is het wel.