Structuur en IM

shapeimage_30

Structuur en informatiemanagement

Doelgroep middel management met nadruk op Informatiemanagement
Door het toenemend belang en de noodzaak van het vormgeven van informatie en communicatieprocessen binnen de organisatie dient op middelmanagement niveau een vertaling plaats te vinden van algemene beleidsuitgangspunten naar concrete en haalbare projecten op het gebied van informatiemanagement. Dit managementniveau draagt dan ook vaak de verantwoordelijkheid voor grootschalige IM projecten. Veel veranderingsprojecten rond de informatisering van organisaties verlopen echhter stroef en leveren niet het beoogde resultaat op. Maar al te vaak spreken we van 2*2*1/2 regel, projecten duren twee keer zo lang, kosten twee keer zoveel en leveren slechts de helft van de beoogde resultaten. Oorzaken hiervoor zijn heel divers. De nagestreefde doelen waren niet duidelijk en/of veranderen steeds, de last van het verleden leverde te grote belemmeringen op, (nog onvolwassen) technologieën worden verkeerd toegepast, er werd onvoldoende rekening gehouden met de belangen van de diverse betrokkenen en noem maar op.

Om een goed inzicht te krijgen in de door IM gedreven veranderingsproblematiek is het noodzakelijk op een gestructureerde manier te werk te gaan. We hanteren ook hier het Amsterdams Informatiemanagement Model (AIM) voor afstemming, besluitvorming en operationalisering. Op die manier beoogt de opleiding structuur en informatiemanagement een dergelijke structuur aan te bieden.

De eindtermen zoals die in de opleiding worden nagestreefd zijn de volgende:

 1. De cursist heeft zicht op zijn eigen sterkten en zwakten op het vakgebied van het informatiemanagement in relatie tot zijn collegae en vakgenoten.
 2. Hij/zij is gesprekspartner binnen de eigen organisatie in zowel strategische als operationele termen.
 3. Hij/zij is in staat dit te vertalen naar zijn werkveld.
 4. Hij/zij is aangesloten bij het denken op het gebied van Informatiemanagement en de implicaties daarvan voor de eigen organisatie,
 5. En heeft zicht op het proces van veranderen en aanpassen.

De praktijkopleiding informatiemanagement beoogt deze eindtermen voor haar deelnemers te bereiken.

Opleiding : 11 daagse in 3 blokken van 4, 4 en 3 dagen.

 • Blok 1 theorie
  Context, cultuur, verandering, informatie met accent op informatiemanagement en operationalisering naar de praktijk
 • Blok 2 praktijk
  Sprekers uit de praktijk mede gericht op trends, best practices en persoonlijke effectiviteit
 • Blok 3 toepassing
  Presentatie van de door de studenten uitgewerkte praktijkcases.

Leren en nieuwe werelden verkennen gaat niet vanzelf.
Mijn dochter, hier was ze een jaar of 4, 
was zich daar zeer van bewust zoals je kan zien.
Nu is ze volwassen, moeder van een fantastische zoon en een dochter op komst,
het is dus allemaal goed gekomen. 🙂