Het Tafelspel

shapeimage_12

Analyse van IM vraagstukken

Bij de beschouwing van een veranderingsproject rond de informatievoorziening van een organisatie is inbreng vanuit al de hier onderscheiden rollen van essentieel belang om een compleet beeld van de problematiek op te bouwen.

Tafelspel
De opstelling in het tafelspel

Door nu de betrokkenen aan een tafel bijeen te brengen en iedereen daar een plaats te geven met de uitdrukkelijke opdracht in de discussie te participeren overeenkomstig de rol die hij door zijn positie aan de tafel vertegenwoordigt, kan op efficiënte en effectieve wijze een analyse worden uitgevoerd van de onderhavige veranderingsproblematiek. Na deze inventarisatieronde kan dan in een zelfde setting worden  gewerkt aan het maken van concrete afspraken waarbij het iedereen duidelijk wordt wat de opdrachten zijn en hoe die samenhangen en onderling afhankelijk zijn. In een aantal praktijksituaties is deze werkwijze getest en succesvol gebleken. Nadeel van deze benadering is echter dat de betrokkenen  fysiek aanwezig moeten zijn om de discussie te doen plaatsvinden.  Moderne ICT maakt het echter mogelijk om een vergelijkbaar resultaat te bereiken zonder de noodzaak fysiek bijeen te komen.

 


Bijgaande foto heb ik genomen in Spanje,waar we een paar jaar geleden
oud en nieuw hebben gevierd.
De centrale ‘Heilige’ representeert de regierol die zonder zijn companen
in de vorm van de andere rollen geen deuk is een pakje boter zal slaan.