Inspiratie : Alan Watts

IMG_9949-crop 1

Alan Watts – the musical thing

Van huis uit ben ik geen filosoof, er dus niet expliciet in geschoold, ik ken er dus veel te weinig. Maar soms kom je er een tegen die op een heel bijzondere manier een verwoording geeft voor wat je onderhuids al wel dacht. Alan Watts maakt overtuigend inzichtelijk dat we moeten blijven leren omdat we nooit klaar zijn. Het leven is dansen, niet doelen realiseren. In de Apple App-store kan je een app vinden die veel meer van mijn lezingen toegankelijk maakt. Ik hou er speciaal mijn iPad voor aan.

Onderstaand een paar youtube clips die een intrigerend beeld schetsen van de visies van Watts.


“On the basis of ‘kindly let me help you or you’ll drown’ said the monkey putting the fish safely up a tree’. We, white Anglo Saxon Protestants British German American, have been on a rampage for the past hundred or more years to improve the world. We have given the benefits of our culture, our religion, our technology to everybody, except perhaps the Australian Aborigines. And we have insisted that they receive the benefits of our culture and even our political styles our democracy. You’d better be Democratic, or we’ll shoot you. And having confirmed these blessings all over the place, we wondered why everybody hates us. You see, because sometimes doing good to others, and even doing good to oneself, is amazingly destructive.”

quote from Alan Watts

Ook zijn verhaal ‘on prickles and goo’ is inspirerend hoe we om moeten gaan met de binnen de wetenschap bekende rigor/relevance discussie. Dit beeld is in onderstaand filmpje bijzonder gevisualiseerd.


In Zuid Franksijk loopt het Grand Canal. Het maakt onderdeel uit van een scheepvaartroute die de gelegenheid biedt van Noord Frankrijk te varen naar de middellandse zee.
Het loopt door fantastische natuur die doorlopend in ontwikkeling is en nooit af is. Indrukwekkend.